LCDS

CÓDIGOPRODUCTO
LCD2X16LCD 2X16  LINEAS PANTALLA AZUL
LCD2X20LCD 2X20 LINEAS >P20002C> 14PINES
LCD2X20LCD 2X20 CON LUZ  RECTANGULAR
HDM16216H-5-S0LCD HDM16216H-5-S00S HANTRONIX MOGRAY REFLECTIVE
TS1620-1LCD  TS1620-1 C/Back Light 2X16 color verde
HC200201C-VCALCD HC200201C <044A> 20X2 LINEA COLOR AZUL CON LUZ
HC160210C-VATLCD HC160210C <132A> 16X2 LINEA COLOR AZUL CON LUZ
DMC-50968LCD DCM-50968 <302> 16X2 MARCA OPTREX PANTALLA VERDE
ACM1602K-RNLCD ACM1602K-RN <1602K>  SIN/LUZ KS0066  MARCA  ACM
35LCDLCD  DISPLAY LCD 3.5 Digitos
LCD-2160V2LLCD 2X16 LCD-2160V2L 2X16 CARACTERES PANTALLA AZUL
LCD-420BLA AZULLCD-420BLA 4X20 COLOR AZUL CON BACK LIG
LCD-420BLV VERDELCD-420BLV 4X20 CON BACK LIG COLOR VERDE
CU40025-UW6JLCD CU40025-UW6J 40X2 VFD MARCA NORITAKE JAPAN

Cotizaciones

Cotizaciones Aquí?👉
Ir arriba